Ministarstvo poljoprivrede dana 08. rujna 2023. godine uputio je u postupak e-Savjetovanja Prijedlog pravilnika za četiri intervencije, i to ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu te obnovljive izvore energije:

    1. 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije;
    2. 73.10 Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
    3. 73.11 Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda;
    4. 73.12 Potpora malim poljoprivrednicima.

Temeljem ovog Pravilnika u 2023. godini objavit će se tri natječaja ukupne vrijednosti od 85 milijuna eura, i to za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u vrijednosti od 60 milijuna eura (intervencija 73.10), potporu malim poljoprivrednicima od 15 milijuna eura (intervencija 73.12) te za ulaganja u korištenje obnovljivih izvora energije u vrijednosti od 10 milijuna eura (intervencija 73.03).

Provedbom ovih intervencija povećat će se neovisnost poljoprivrednih gospodarstava o energentima, poboljšati ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, bolje skrbiti o okolišu te pomoći poljoprivrednicima da njihova poljoprivredna proizvodnja bude otpornija na klimatske promjene.

Sve osnovne odredbe važne za prihvatljivost i odabir korisnika/ulaganja navedene su u prijedlogu Pravilnika, čime se želi stvoriti stabilan okvir u kojem poljoprivrednici i prerađivači mogu planirati svoja buduća ulaganja.

e- Savjetovanje otvoreno je do 26. rujna 2023. godine i dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25093.