Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u sklopu programa Kreativna Europa objavila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Potpora za medijsku pismenost:

   1. Ciljevi Poziva su:
    1. Pružiti građanima mogućnost da razviju kritičko mišljenje i kompetencije u korištenju medija;
    2. Jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost;
   2. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 500.000 EUR;
   3. Maksimalni intenzitet potpore iznos 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
   4. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 06.travnja 2022. godine do 17:00 sati po briselskom vremenu;
   5. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici Potpore za medijsku pismenost