Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

    1. Cilj Poziva je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima;
    2. Prihvatljivi prijavitelji:
     • jedinice lokalne samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja,
     • jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području;
    3. Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om;
    4. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om;
    5. Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 90% ukupnih prihvatljivih troškova;
    6. Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 21. veljače 2023. godine do najkasnije 24. ožujka 2023. godine;
    7. Više informacija dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/5184