Udruga gradova objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata “Grad za mlade“

        1. Cilj ovog Javnog poziva je pokretanje postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima;
        2. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade/