S ciljem što bolje prilagodbe javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv na prikupljanje podataka o potencijalnim prijaviteljima i projektima.

Ministarstvo kulture i medija će upitnik koristiti kako bi steklo uvid u količinu i pripremljenost projekata kulturnog i kreativnog sektora. Podaci prikupljeni upitnikom će se koristiti isključivo u svrhu pripreme javnog poziva i programa dodjele državnih potpore te neće biti javno dostupni niti će utjecati na buduću prijavu i evaluaciju projektnih prijedloga.

Sam upitnik sadržava 30 pitanja te je podijeljen u 3 kategorije:

    • Opći podaci o potencijalnim prijaviteljima;
    • Detalji o projektu;
    • Kapaciteti za provedbu projekata.

Upitnik je dostupan na stranicama Ministarstva kulture i medija preko sljedeće poveznice: Upitnik

Više detalja o planiranom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava dostupno je na poveznici: Prezentacija