KRATKI OPIS PROJEKTA

Projektom je za 109 učenika s teškoćama u razvoju osigurana potpora u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivač Varaždinska županija, a s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Broj učenika određen je na temelju stvarno iskazanih potreba osnovnih i srednjih škola, potkrijepljenih relevantnom dokumentacijom kojom se dokazuje opravdanost uključivanja takvog vida potpore u učionici.

Potpora  koja će se pružiti kroz zapošljavanje pomoćnika u nastavi te stručnih komunikacijskih posrednika, osigurava uvjete za odvijanje kvalitetnog obrazovnog procesa i interakcije s okruženjem, olakšava učenicima s teškoćama usvajanje nastavnog gradiva, svladavanje psiholoških prepreka te socijalizaciju i integraciju.

Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici zapošljavaju se za školsku godinu 2022./2023.

CILJ PROJEKTA

 • Učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

REZULTATI PROJEKTA

 • Omogućena podrška pomoćnika u nastavi u učionici dovest će do napretka u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama, a time i spremnosti za samostalan rad i ravnopravno funkcioniranje u zajednici. Ujedno će doći i do poboljšanja njihovih odnosa s vršnjacima kroz bolje prihvaćanje i poštivanje individualnih razlika što sve na koncu vodi uspješnoj integraciji učenika s teškoćama i njihovom emocionalnom funkcioniranju.

VODEĆI PARTNER

 • Varaždinska županija

PROJEKTNI PARTNERI

 • Osnovna škola Breznički Hum
 • Osnovna škola Cestica
 • Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća
 • Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
 • Osnovna škola “Petar Zrinski” Jalžabet
 • Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica
 • Osnovna škola grofa Janka Draškovića Klenovnik
 • Osnovna škola Kneginec Gornji
 • Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava
 • Osnovna škola Ludbreg
 • Osnovna škola “Gustav Krklec” Maruševec
 • Osnovna škola Novi Marof
 • Osnovna škola Petrijanec
 • Osnovna škola “Podrute”
 • Osnovna škola Sračinec
 • Osnovna škola “Vladimir Nazor” Sveti Ilija
 • Osnovna škola Šemovec
 • Osnovna škola Trnovec
 • Osnovna škola Tužno
 • Osnovna škola Veliki Bukovec
 • Osnovna škola Vidovec
 • Osnovna škola Vinica
 • Osnovna škola Visoko
 • Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica
 • Elektrostrojarska škola Varaždin
 • Glazbena škola u Varaždinu
 • Gospodarska škola Varaždin
 • Srednja škola Ivanec
 • Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan
 • Srednja strukovna škola Varaždin
 • Srednja škola Ludbreg
 • Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

VRIJEDNOST PROJEKTA

Projekt je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 4.892.594,40 HRK / 649.358,87 EUR

Sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda : 3.914.075,52 HRK / 530.891,23 EUR

Varaždinska županija: 434.897,28 HRK / 57.720,79 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

12 mjeseci, od 17.08.2022. do 17.08.2023.

STATUS PROJEKTA

Završen

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Martina Klopotan-Tuk

martina.klopotan@rrvz.hr

Sanja Peharda

sanja.peharda@rrvz.hr

 

Dodatne informacije o projektu:

https://www.pomocnici-nastava.com/