Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima:

    1. Predmet Javnog poziva je sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane): drobilice, usitnjivači, dehidratori, higijenizatori, digestori;
    2. Ukupno raspoloživa sredstva za Javni poziv iznose 2.100.000,00 HRK;
    3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 750.000,00 HRK;
    4. Maksimalni intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 40% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Rok za podnošenje prijava ja Javni poziv završava 31.12.2022. godine ili do iskorištenja sredstava;
    6. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=180