Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila 17. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacija 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala:

    1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3. 2020. godine i potresima od 28.12.2020. kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje;
    2. Cilj mjere je osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu iz ruralnih prostora kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih gospodarstava i iseljavanje iz ruralnih područja;
    3. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 20.000.000,00 HRK (2.654.456,17 EUR),
    4. Visina javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta;
    5. Projektni prijedlozi podnose se od 23. siječnja 2023. godine od 12:00 sati do 17. ožujka 2023. godine do 12:00 sati,
    6. Više informacija o Natječaju dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-9/.

I. IZMJENA 17. NATJEČAJA za tip operacija 5.2.1. od 29. prosinca 2022. godine

 1. U tekstu Natječaja mijenja se podtočka 2.4.1. Postupci nabave putem Portala ponuda za troškove za koje je propisano provođenje postupka nabave, stavak 1 koji sada glasi:
  „(1) Korisnik koji nije obveznik javne nabave (nije javni naručitelj u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave) mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) za sve prihvatljive troškove, osim za troškove propisane podtočkom 2.4.2. Natječaja.“
 2. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.
 3. Više informacija o 1. izmjenama 17. Natječaja dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-9/