Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022.:

    1. Posebni ciljevi Natječaja jesu:
       1. Razvijanje svijesti ciljanih skupina o mogućnostima razvoja karijere u turizmu;
       2. Razvijanje svijesti ciljanih skupina o pristupačnom turizmu.
    2. Ukupno planirana sredstva u sklopu Natječaja iznose 2.500.000,00 HRK;
    3. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 40.000,00 HRK;
    4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK;
    5. Intenzitet potpore iznosi do 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Rok za zaprimanje projektnih prijedloga je 06. lipnja 2022. godine;
    7. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje projektnog prijedloga dostupno je na poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181