Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V:

    1. Specifični cilj Poziva je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje;
    2. Ukupna alokacija Poziva iznosi 150.000.000,00 HRK;
    3. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 215.000,00 HRK;
    4. Maksimalni iznos bespovratni sredstava:
        1. Za Varaždinsku kao osnivača osnovnih i srednjih škola iznosi 4.000.000,00 HRK;
        2. Za grad Varaždin kao osnivača osnovnih i srednjih škola iznosi 2.500.000,00 HRK;
        3. Za ostale osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) s područja Varaždinske županije iznosi 2.000.000,00 HRK;
    5. Intenzitet potpore određen je sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti te se kreće u rasponu do 85% do 95% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 04. srpnja 2022. godine,
    7. Više informacija o Pozivu nalazi se u privitku ove poruke i na poveznici http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-i-strucnih-komunikacijskih-posrednika-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-u-osnovnoskolskim-i-srednjoskolskim-odgojno-obrazovnim-ustanovama-faza-v/.