Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. – 2020. otvorio je izvanredni 5. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. – 2020.

 1. Cilj poziva je podržati razvoj i implementaciju transnacionalnih diplomskih studijskih programa te provođenje programa osposobljavanja koji su definirani u okviru suradnje mreža sveučilišta;
 2. Pozivom se namjerava podignuti razina kompetencija u slijedećim područjima koja su u fokusu Programa: plava ekonomija, socijalne inovacije, obnovljiva energija te cirkularna ekonomija;
 3. Prihvatljivi projektni partneri uključuju:
  • Sveučilišta/fakultete sa sjedištem na području zemalja sudionica Programa (države članice EU i države nečlanice),
  • Poslovne organizacije,
  • Istraživačke institucije s ekspertizom iz područja vezanih uz odabrane teme poziva;
 1. Zahtjevi za sastav partnerstva:
  • Minimalno 5 sveučilišta/fakulteta iz barem 5 različitih zemalja sudionica Programa (3 države članice EU i 2 države nečlanice),
  • Minimalno 1 poslovni partner (npr. MSP) i/ili istraživačke organizacije s ekspertizom iz područja ciljanih ovim Pozivom sa sjedištem na programskom području ADRIONA;
 1. Države članice EU sudionici Programa (Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija), a države nečlanice sudionici Programa (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija);
 2. Predviđeno razdoblje provedbe projekata je 9 mjeseci, počevši od listopada 2022. godine do lipnja 2023. godine;
 3. Financijska alokacija poziva iznosi 4.000.000 EUR;
 4. Poziv je otvoren do 8.srpnja 2022. godine do 15:00 sati;
 5. Za više informacija o Pozivu te načinu dostave projektnih prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici: https://razvoj.gov.hr/vijesti/jadransko-jonski-program-transnacionalne-suradnje-adrion-2014-2020-5-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/4976