Ministarstvo turizma i sporta, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma:

    1.  Cilj Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bilje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike;
    2. Tematske grupe:
       1. Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju;
       2. Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu;
       3. Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma;
    3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 1.250.000.000,00 HRK / 165.903.510,52 EUR, od čega za:
       1. Grupu 1: 1.020.000.000,00 HRK / 135.377.264,58 EUR;
       2. Grupu 2: 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;
       3. Grupu 3: 180.000.000,00 HRK / 23.890.105,51 EUR
    4. Minimalni i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu ovise o grupi aktivnosti unutar koje se projekt prijavljuje:
       1. Grupa 1:
          1. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 HRK / 264.445,62 EUR;
          2. Najviši iznos bespovratni sredstava je 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;
       2. Grupa 2:
          1. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 100.000,00 HRK / 13.272,28 EUR;
          2. Najviši iznos bespovratni sredstava je 1.506.900,00 HRK / 200.000,00 EUR;
       3. Grupa 3:
          1. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 HRK / 264.445,62 EUR;
          2. Najviši iznos bespovratni sredstava je 21.000.000,00 HRK / 2.787.178,98 EUR;
    5. Maksimalni intenzitet potpore je u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora, sukladno Programu dodjele državnih potpora;
    6. Projektne prijedloge moguće je prijaviti od 07. studenoga 2022. godine u 12:00 sati do 03. veljače 2023. godine do 12:00 sati;
    7. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećim poveznicama:
       1. Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/31
       2. Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38
       3. Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/39

 

PRVA IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA GRUPU 2

Ministarstvo turizma i sporta dana 17. listopada 2022. godine objavilo je prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma i to za grupu 2.

Izmjenom je obuhvaćen Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi na način da je učitan ispravan dokument pod nazivom Prilog 7. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi_1.Izmjena.

Informacije o prvoj izmjeni natječajne dokumentacije za Grupu 2 dostupne su na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/38.

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Ministarstvo turizma i sporta dana 2. prosinca 2022. objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

Prvom izmjenom poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

 • Grupa 1:
    • Upute za prijavitelje;
    • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
    • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
    • Obrazac 5.1. Investicijska studija;
    • Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Grupa 2:
    • Upute za prijavitelje;
    • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
    • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
    • Obrazac 5.2. Poslovni plan Grupa 2;
    • Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Grupa 3:
    • Upute za prijavitelje;
    • Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja;
    • Obrazac 4. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;

Dodatno, Prvom izmjenom poziva za Grupu 1 i Grupu 2 dodani su sljedeći obrasci:

    • Obrazac 12. Proračun ušteda;
    • Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;
    • Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta.

Obavijest o Prvoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Ministarstvo turizma i sporta dana 12. siječnja 2023. godine objavilo je 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

Izmjenom poziva promijenila se sljedeća dokumentacija:

  • Grupa 1:
    • Upute za prijavitelje;
    • Obrazac 5.1. Investicijska studija;
    • Obrazac 7. Izjava prijavitelja o kapacitetima u ITR1;
    • Obrazac 12. Proračun ušteda;
    • Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;
    • Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta;
    • Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije;
    • Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
    • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave;
  • Grupa 2:
    • Upute za prijavitelje;
    • Obrazac 7. Izjava prijavitelja o kapacitetima u ITR1;
    • Obrazac 12. Proračun ušteda;
    • Obrazac 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH načelom;
    • Obrazac 14. Izjava ovlaštenog projektanta;
    • Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
    • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave;
  • Grupa 3:
    • Upute za prijavitelje;
    • Obrazac 5.1. Investicijska studija;
    • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave.

Obavijest o Drugoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

TREĆA IZMJENA POZIVA

Ministarstvo turizma i sporta dana 20. siječnja 2023. godine objavilo je 3. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

Izmjenom poziva promijenila se sljedeća dokumentacija:

   • Grupa 1:
      • Upute za prijavitelje;
      • Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije;
   • Grupa 2:
      • Upute za prijavitelje;
   • Grupa 3:
      • Upute za prijavitelje;
      • Obrazac 3.1. Skupna izjava za partnera poduzetnika;
      • Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Obavijest o Trećoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

OBJAVLJENA UPUTA ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA

Uputa je dostupna na sljedećim poveznicama:

OBJAVLJENA UPUTA ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA (SAŽETAK PRORAČUNA) – Grupa 3

Uputa je dostupna na sljedećoj poveznici: