Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu

  1. Cilj Programa je povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihove prepoznatljivosti, produktivnosti i inovativnosti uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih;
  2. Ukupna vrijednost Programa je 2.000.000,00 HRK;
  3. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 HRK;
  4. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 HRK;
  5. Maksimalni intenzitet potpore je 100% ukupno prihvatljivih troškova;
  6. Rok za predaju prijava je 13. srpnja 2022. godine;
  7. Više informacija o Javnom pozivu te načinu prijave dostupno je na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/13-6-2022-otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-zadruznog-poduzetnistva-za-2022-godinu/8833