Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“- provedba tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“- ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

    1. Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstva;
    2. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 63.500.000,00 HRK od čega
     • 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji
     • 44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji
    3. Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000,00 EUR do 100.000,00 EUR;
    4. Intenzitet javne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, što se može uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima: ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima;
    5. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu počinje teći studenog 2022. od 12:00 sati i traje do 29. prosinca 2022. do 12:00 sati;
    6. Više informacija o Natječaju i načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-provedba-tipa-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnost-3/.

 

PRVA IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 09. studenog 2022. godine objavila je prve izmjene XVII. Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“- provedba tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“- ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu.

Prve izmjene natječajne dokumentacije tehničke su prirode.

Izmjenom su obuhvaćeni:

    • Prilog 1: Uvjeti prihvatljivosti;
    • Prilog 2: Kriteriji odabira;
    • Prilog 3: Lista prihvatljivih troškova;
    • prilog 12: Uputa MINGOR;
    • Prilog 13: Uputa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Više informacija o izmjenama natječajne dokumentacije dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-provedba-tipa-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnost-3/.