U organizaciji Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije danas, 20.09.2022. godine, je u Varaždinu održan info dan „Nove mogućnosti financiranja projekata u području turizma, sporta, kulture i medija sredstvima EU fondova“.

Informativno-edukativni događaj bio je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije kako bi ih se pobliže upoznalo s programskim  dokumentima višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije 2021. – 2027. te izvorima financiranja lokalnih i regionalnih projekata u navedenom razdoblju. Prezentacijom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. te Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. sudionici su se pobliže upoznali s novostima i mogućnostima financiranja projekata u području turizma, sporta, kulture i medija.

Nakon predstavljanja programa, uslijedila je panel rasprava „Uloga kulture i održivog turizma na razvoj lokalnih sredina u sklopu novog financijskog razdoblja 2021.-2027.“, u kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva kulture i medija, Varaždinske županije i Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.

„Pred nama je vrlo izazovno razdoblje nove financijske perspektive, u kojoj RH na raspolaganju stoji više od 25 milijardi eura iz različitih europskih izvora, od čega sredstva Višegodišnjeg financijskog okvira iznose gotovo 14,5 milijardi eura (9,68 milijardi eura kohezijska politika plus 4,8 milijardi eura poljoprivredna politika), a vrijednost Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je procijenjena na 9,3 milijardi eura (5,9 milijardi eura bespovratnih sredstava plus 3,4 milijardi eura zajmova). Naravno, osim što je pred nas stavljena mogućnost korištenja uistinu značajnih financijskih sredstava, postavljeni su i neki novi zahtjevi pri pripremi i provedbi EU projekata, a prvenstveno se odnose na okolišne ciljeve i digitalnu transformaciju“, rekao je ravnatelj JURA-e Krunoslav Blaži i dodao:

Upravo zbog želje da naši korisnici, općine i gradovi i javnopravna tijela s područja Varaždinske županije budu pravovremeno informirani o onome što nam donosi nova financijska perspektiva kako bi se što kvalitetnije prilagodili novim izazovima nadolazećih javnih poziva, JURA je odlučila u narednom periodu, počevši od danas organizirati ovakva informativna događanja na kojima ćemo pokušati sektorski detektirati mogućnosti financiranja iz različitih programskih dokumenata Europske unije. S obzirom da smo svi u iščekivanju financijski značajnog Poziva za ulaganje u javnu turističku infrastrukturu, naš prvi, današnji info dan je posvećen sektoru turizma, sporta, kulture i medija. Info dan JURA organizira u sklopu provedbe projekta Suradnja za razvoj, koji našim korisnicima omogućuje korištenje besplatne stručne savjetodavne podrške djelatnika JURA-e,  u pripremi i provedbi EU projekata“,

Info dan održan je u sklopu projekta „Suradnja za razvoj“, čija je ukupna vrijednost 23.754.679,20 kuna, a financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

JURA je važan partner Županije u pripremi projekata u kulturi i turizmu, koji će biti ili su već prijavljeni za financiranje bespovratnim sredstvima EU-a. U turizmu je svakako najznačajniji projekt rekonstrukcije i unutarnjeg uređenja Minerva, najvećeg smještajnog objekta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Uz to, treba izdvojiti još dva projekta, revitalizaciju spomenika parkovne arhitekture “Arboretum Opeka” i Arheološki park Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama. Županija priprema i nekoliko projekata u kulturi, od kojih svakako treba izdvojiti projekt izrade projektne dokumentacije za uređenje posjetiteljskog centra Gaveznica na području Lepoglave, kao i izradu projektne dokumentacije za zaštitu i uređenje špilje Vindija. Za ta dva projekta već je počela izrada projektno-tehničke dokumentacije, za što su osigurana sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Uvjeren sam da će, uz Županiju, sve naše jedinice lokalne samouprave maksimalno iskoristiti mogućnosti financiranja projekata u području turizma, sporta i kulture sredstvima EU fondova“, istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen.

GALERIJA FOTOGRAFIJA