Industrija nafte d.d. objavila je Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2023. – Zeleni pojas 2023.:

    1. Predmet Natječaja je sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput revitalizacije zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe na klimatske promjene te drugih aktivnosti u području zašite okoliša, prirode i klime;
    2. Ukupno raspoloživa sredstva u sklopu ovog Natječaja iznose 53.000,00 EUR;
    3. Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 5.300,00 EUR;
    4. Intenzitet potpore iznosi maksimalno do 80% sredstava ukupno potrebnih za ostvarenje projekta.
    5. Prijave se podnose od 22. travnja 2023. godine do 22. svibnja 2023. godine do 23:59 sati;
    6. Više o samom Natječaju te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://zelenipojas.ina.hr/o-zelenom-pojasu/