Članovi stručne radne skupine za jačanje otpornosti kulturne baštine na klimatske promjene objavili su dokument izvještaja o njihovom zaključcima u kojemu preporučuju konkretne radnje poput renovacije ili adaptacije starih građevina, ali i potrebe za integracijom klimatskih i baštinskih politika.

Izradu izvješća pod naslovom Jačanje otpornosti kulturne baštine na klimatske promjene. Gdje se Europski zeleni plan susreće s kulturnom baštinom”naručila je Europska komisija. U izradi izvješća sudjelovalo je 50 stručnjaka iz ukupno 28 zemalja (25 zemalja članica Europske Unije, Švicarske, Norveške i Islanda).

U izvještaju su obuhvaćena rješenja iz 26 država koje predstavljaju zbirku od ukupno 83 primjera najboljih praksi u odnosu na različite vrste kulturne baštine: građevine, krajolici, tradicionalne vještine, podvodna baština, arheološka nalazišta, itd.

Izvještaj je moguće besplatno preuzeti putem sljedeće poveznice: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4bfcf605-2741-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en