Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je poziv na  prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru pod nazivom Rural Inclusion in Erasmus+. Seminar će se održati od 01. do 03. studenoga 2022. u gradu Akureyri na Islandu. Organizator seminara je islandska Erasmus+ nacionalna agencija.

Kontaktni seminar namijenjen je nastavnicima i ravnateljima te administrativnom i drugom relevantnom osoblju u školama, općinama i drugim organizacijama u sektoru odgoja i općeg obrazovanja. Posebno se potiče prijava organizacija koje prvi put sudjeluju u programu. Radni jezik je engleski.

Za sudionike iz Hrvatske rezervirana su 3 mjesta.

Troškove prijevoz pokriva Agencija za mobilnost i programe Europske unije, dok troškove obroka i smještaja financira organizator.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 21. rujna 2022. godine.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://salto-et.net/events/show/IS01_0408_TSS_2021