Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije Gradu Varaždinske Toplice pružila je stručnu podršku u pripremi tri projekta koja su prijavljena na poziv „Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava uz Fonda solidarnosti Europske unije“.

Svrha projektnog prijedloga „Sanacija perivojnih stepenica od Duge ulice do Ulice nad zidom u Varaždinskim Toplicama” je je vraćanje u prvotno radno stanje i osposobljavanje predmetne infrastrukture za normalno prometovanje pješaka. Naime, potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine zahvaćeno je prirodno područje te za posljedicu imalo pomake infrastrukturne građevine – perivojnih stepenica i eroziju tla uz potporni zid stepenica, koji direktno utječu na stabilnost građevine. Predmetni potres je svojim djelovanjem uzrokovao dodatne pomake, nastanak dodatnih pukotina i proširenje starih pukotina te na taj način povećao cjelokupno oštećenje građevine. Zbog navedenih oštećenja hitno je potrebno pristupiti radovima sanacije građevine. Ukupna vrijednost projekta je 14.513,13 EUR.

Projektni prijedlog „Sanacija kamenog zida i stijenske temeljne podloge kamenog zida oko crkve Sv. Duha“ ima za cilj izraditi projektno-tehničku dokumentaciju odnosno Nalaz ovlaštenog inženjera i Projekt konstruktivne sanacije za saniranje štete kamenog zida i stijenske temeljne podloge kamenog zida oko crkve Sv. Duha, izravno povezane s potresom od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Vrijednost projekta je 4.100,00 EUR.

Svrha projektnog prijedloga „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC Cvjetna ulica i NC Hrastovec-Petkovec“ je izrada projektno-tehničke dokumentacije koja će dati rješenje sanacije predmetnih prometnica, odnosno troškovnika radova i Nalaza ovlaštenog inženjera. Vrijednost projekta je 2.450,00 EUR.

Pružanjem stručne savjetodavne podrške Gradu Varaždinske Toplice, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, osigurala je kvalitetnu pripremu istog. Ukoliko projekti budu odabrani za financiranje, JURA će nastaviti pružati podršku prijavitelju kako bi se osigurala nesmetana implementacija projekta u vidu postizanja svih definiranih aktivnosti operacija predmetnih projekata.