Varaždinska županija u sklopu projekta Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB” organizira međunarodnu konferenciju pod nazivom Suvremene IT tehnologije i njihove primjene u turizmu. 

Projekt AT@AT.CB financiran je iz Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.339.115,20  HRK, od čega se iz Programa suradnje sufinancira 85% odnosno 7.938.247,80 HRK.

Međunarodna konferencija će se održati 15. rujna 2022. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu Turist, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000, Varaždin.

Cilj međunarodne konferencije je promicanja snažnijeg uključivanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao dio turističke ponude pojedine regije, s posebim naglaskom na turističku valorizaciju prirodne i kulturne baštine.

Međunarodna konferencija je besplatna za sve sudionike, a prijave su moguće do 13. rujna 2022. godine putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/NrXmpcaFd531BmZ99

Konferencija će biti organizirana na engleskom, hrvatskom i mađarskom jeziku te je za sve sudionike osiguran prijevod.

Poziv na konferenciju te program konferencije dostupni su na sljedećoj poveznici: https://tourism-meets-tech.eu/sva-dogadanja/41-varazdinska-zupanija-poziva-vas-na-medunarodnu-konferenciju-suvremene-it-tehnologije-i-njihove-primjene-u-turizmu