Europska komisija organizira godišnje natjecanje u prevođenju Juvenes Translatores na koje se mogu prijaviti srednje škole u svim državama članicama EU-a. Učenice i učenici će dobiti priliku natjecati se s vršnjacima iz cijelog EU-a u prevođenju, a njihove se škole na natjecanje prijavljuju putem interneta. Ove će se godine na natjecanju prevoditi tekstovi na temu „Mladi u Europi“.

Natjecanje Juvenes Translatores organizira se od 2007. godine s ciljem poticanja učenja stranih jezika u školama i omogućavanja mladima da steknu dojam o tome kako je raditi kao prevoditelj.

Sudjelovanje u natjecanju je podijeljeno u dvije faze: u prvoj se fazi škole moraju prijaviti (putem interneta) do 20. listopada 2022. u 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu, dok će u drugoj fazi nasumičnim odabirom biti pozvano 705 škola za daljnje natjecanje. Online natjecanje će se održati 24. studenog 2022. godine. Učenici moraju biti rođeni 2005. godine i mogu imati bilo koje državljanstvo.

Više informacija dostupno je na poveznici https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_hr