Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru pod nazivom: Learn about Small Scale Partenrships koji će se održati u fizičkom obliku u Danskoj od 7. do 8. studenoga 2022. godine u organizaciji danske nacionalne Erasmus+ agencije.

Radni jezik seminara je engleski, a ciljana skupina su predstavnici organizacija iz područja odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih te iz područja mladih, bez ili s malo znanja o Erasmus+ programu, zainteresirani za razvoj i prijavu projektnih prijedloga za Ključnu aktivnost 2 – Mala partnerstva (KA210).

Cilj je seminara pružiti sudionicima teoretsko i praktično znanje o tome kako savladati početne prepreke za uključivanje u program Erasmus+ i općenito znanje o projektnom menadžmentu te omogućiti sudionicima priliku za umrežavanje s partnerima sličnih interesa.

Od 100 sudionika iz cijele Europe, za sudionike iz Hrvatske rezervirano je najviše 5 mjesta, a troškovi smještaja i puta su pokriveni.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 18. rujna 2022. godine.

Više informacija o seminaru i načinu prijave dostupno je na poveznici https://ampeu.hr/novosti/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-tca-seminaru-learn-about-small-scale-partnerships-u-kopenhagenu