Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu:

 1.  Cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih te većeg socijalnog uključivanja mladih u zajednicu;
 2. Prioritetna područja u sklopu Poziva:
    1. P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu:
       1. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu;
       2. Mladi i održivi razvoj zajednice;
    2. P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici:
       1. Informativni centri za mlade;
       2. Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade;
       3. Centri za mlade;
    3. P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju;
    4. P.4. Mladi u ruralnim sredinama;
    5. P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima;
    6. P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom;
    7. P.7 Prevencija ovisnosti mladih;
 3. Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživih za ovaj Poziv iznosi 11.000.000,00 HRK;
 4. Najmanji iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 75.000,00 HRK;
 5. Najveći iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 150.000,00 HRK;
 6. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 03. listopada 2022. godine u 12 sati;
 7. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja projektnih prijedloga dostupno je na sljedećoj poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2022-godinu/6597