Europska urbana inicijativa (EUI) objavila je Prvi poziv na dodjelu projektnih prijedloga za inovativne projekte Europske urbane inicijative:

    1. Svrha Poziva je poduprijeti inovativne projekte u gradovima kojima se doprinosi njihovoj transformaciji s potencijalom generiranja ulaganja i inspiriranja drugih projekata u okviru kohezijske politike temeljenih na načelima Novog europskog Bauhausa (NEB): estetike, održivosti i uključivosti;
    2. Prihvatljiva tematska područja u sklopu Poziva jesu:
       1. Izgradnja i obnova u duhu kružnog gospodarenja i ugljične neutralnosti;
       2. Očuvanje i transformacija kulturne baštine;
       3. Prilagodba i transformacija zgrada za priuštivo stanovanje;
       4. Regeneracija urbanih prostora;
    3. Ukupno planirana vrijednost ovog Poziva je 50.000.000,00 EUR;
    4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 5.000.000,00 EUR;
    5. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Rok za predaju prijava na Poziv je 19. siječnja 2023. godine;
    7. Više o uvjetima Natječaja te načinu prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions