Europska komisija je dana 11. listopada 2022. usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., prvi program iz paketa Kohezijske politike koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda plus, ukupne vrijednosti oko 2,27 milijardi eura.

Program predviđa značajna ulaganja u četiri ključna područja: zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Za  ulaganja u tržište rada, zapošljavanje i nove vještine za zaposlene i nezaposlene, s naglaskom na mlade, ukupno je planirano 717 milijuna eura.

Osigurano je 697 milijuna eura za ulaganje u sustav obrazovanja i cjeloživotnog učenja, koje će dovesti do visoko kvalificiranih ljudi i radne snage spremne za buduće tržište rada.

Ulaganje u socijalno uključivanje najranjivijih kroz razvoj i dostupnost usluga u zajednici su iznosu od 687 milijuna eura izravno će doprinijeti smanjenju osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te omogućavanju samostalnog i dostojanstvenog života ranjivim skupinama u društvu.

Za ulaganja u zdravstveni sustav i razvoj politike dugotrajne skrbi osigurano je 80 milijuna eura, čime će se osigurati pristupačna i kvalitetna usluga.

Nastavit će se financirati uspješni projekti, poput mjera aktivne politike zapošljavanja, rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, rad osobnih asistenata za osobe s invaliditetom te stipendije za studente iz ranjivih skupina.

Ulagat će se u vrtiće, specijalizacije za liječnike i usavršavanje medicinskog osoblja, proces deinstitucionalizacije i transformacije, osigurat će se školska prehrana za ranjivu djecu te podjela hrane i materijalne pomoći, širenje socijalnih usluga za ranjive skupine uključujući hrvatske branitelje.   Nastavit će se s ulaganjima u socijalno uključivanje kroz kulturu, turizam i sport te je najavljen nastavak programa Zaželi, usmjerenog na pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama u svakodnevnom životu.

Od novih ulaganja kroz ESF+ program financirat će se uvođenje financijskih instrumenata za mikro i male poduzetnike te društvena poduzeća, ciljano ulaganja u podršku za uvođenje cjelodnevne škole, besplatnu pomoć u učenju i izvanškolske aktivnosti za djecu u riziku od siromaštva te ulaganja u dugotrajnu skrb. Financirat će se mjere obrazovanja za 75 tisuća zaposlenih i nezaposlenih osoba.

Za jačanje ključnih partnera u provedbi ESF+ programa osigurano je ukupno 64 milijuna eura.

Cjelokupni Program Učinkoviti ljudski potencijali dostupan je na poveznici: http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/PULJP2021-2027_hrv_sfc2021-PRG-2021HR05SFPR001-1.2.pdf