Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je tijekom 2021. godine pružala stručnu podršku gradu Novi Marof u pripremi projektnog prijedloga Multifunkcionalni kulturni centar za mlade – rekonstrukcija.  Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosila je 8.757.524,16 HRK te je bio prijavljen na mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – društveni domovi/kulturni centri i sportske građevine.“ U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020.

Navedeni projekt je odobren za financiranje od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i to na cjelokupan traženi iznos.

Sukladno uvjetima natječaja, gradu Novom Marofu će u sklopu projekta biti dodijeljeno ukupno 7.515.600,00 HRK bespovratnih sredstava, što predstavlja 90% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta. Navedena sredstva bit će namijenjena za potrebe rekonstrukcije zgrade „Stare škole“, koja je ujedno jedna od najstarijih zgrada u Novom Marofu, te njezinu prenamjenu u multifunkcionalni kulturni centar za mlade, za potrebe udruga mladih koje djeluju na području grada Novi Marof.

Nakon potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nastavit će pružati stručnu podršku gradu Novi Marof i tijekom cjelokupnog procesa provedbe projekta.