U sklopu projekta DIGITOUR, koji je financiran iz Programa za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća (DIGITOUR) otvoren je poziv za mala i srednja poduzeća u području turizma:

    • Cilj poziva je:
       • Pružiti potporu malim I srednjim poduzećima kroz promociju i unaprjeđenje vještina, izgradnju kapaciteta i suradnju;
       • Poduprijeti suradnju između malih i srednjih poduzeća te dionika u digitalnim ekosustavima;
       • Omogućiti kontinuirano mentoriranje te potporu odabranim malim i srednjim poduzećima;
       • Poticati izgradnju mreže na europskoj razini kroz omogućavanje pristupa malim i srednjim poduzećima različitim međunarodnim platformama i mrežama za suradnju;
    • Potpore se dodjeljuju u obliku vaučera;
    • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 480.000,00 EUR, od čega za:
       • Vaučer 1: 100.000,00 EUR;
       • Vaučer 2: 380.000,00 EUR;
    • Maksimalna vrijednost vaučera iznosi:
       • Vaučer 1: 1.000,00 EUR;
       • Vaučer 2: 20.000,00 EUR;
    • Rok za prijavu projektnih prijava je:
       • Vaučer 1: 31. ožujka 2023. u 11:59 sati;
       • Vaučer 2: 30. studenoga 2022. u 11:59 sati;
    • Više o uvjetima Natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici: https://digitour-project.eu/tourism-smes/