Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u sklopu Programa Kreativna Europa, potprogram MEDIA objavila je najavu drugog kruga poziva u 2023. godini: 

Drugi krug poziva odnosit će se na sljedeće komponente:

    • Klaster za sadržaj: europski korazvoj:
       • Cilj je podržati suradnju između europskih producentskih tvrtki koje razvijaju djela s jakim potencijalom dosezanja međunarodne publike;
       • Rok prijave projektnih prijedloga je 26. travnja 2023. godine do 17:00 sati;
       • Više informacija o natječaju dostupno je na poveznici;
    •   Klaster za sadržaj: europski mini razvoj skupnih projekata:
       • Cilj je poticanje konkurentnosti europskih nezavisnih producentskih tvrtki i povećanje njihove ekonomske težine na tržištu, kao i  povećanje kapaciteta audiovizualnih producenata za razvoj projekata s potencijalom za prikazivanje diljem Europe i šire te za olakšavanje europske i međunarodne koprodukcije;
       • Rok prijave projektnih prijedloga je 01. lipnja 2023. godine do 17:00 sati;
       • Više informacija o natječaju dostupno je na poveznici;
    • Klaster za poslovanje: europska filmska distribucija:
       • Potpora je namijenjena prodajnim zastupnicima u suradnji s distributerima i to za međunarodnu prodaju i cirkulaciju nenacionalnih europskih filmova na svim platformama (puput kina ili online putem) ciljajući male i velike produkcije;
       • Rok prijave projektnih prijedloga je 27. travnja 2023. godine do 17:00 sati;
       • Više informacija o natječaju dostupno je na poveznici;
    • Klaster za poslovanje; europski prodajni zastupnici:
       • Cilj je poticati i podržavati širu transnacionalnu distribuciju novijih europskih filmova osiguravanjem sredstava europskim prodajnim zastupnicima i to u dvije faze:
          • Generiranje potencijalnog fonda na temelju njihovih rezultata na tržištu te
          • Daljnje ponovno ulaganje u nabavu, promicanje i distribuciju (uključujući i online) novijih nenacionalnih europskih filmova;
       • Rok prijave projektnih prijedloga je 20. lipnja 2023. godine do 17:00 sati;
       • Više informacija o natječaju dostupno je na poveznici;
    • Klaster za publiku: europski filmski festivali:
       • Potpora je namijenjena europskim festivalima koji programiraju i prikazuju značajan udio nenacionalnih europskih AV djela, s ciljem cjelogodišnjih aktivnosti usmjerenih na proširenje i stvaranje nove publike, kao  i provedbu inovativnih aktivnosti za dosezanje iste, poput inicijativa za mlađu publiku;
       • Rok prijave projektnih prijedloga je 09. ožujka 2023. godine do 17:00 sati;
       • Više informacija o natječaju dostupno je na poveznici.