Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Deskom Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, Europe Direct Koprivničko-križevačke županije i ENTER-om Koprivnica organizira događanje pod nazivom Inkluzija kao standard europskog društva i kulture.

Riječ je o hibridnom događanju koje će se održati 5. prosinca 2022. godine od 10:00 do 13:45 sati, u Poduzetničkom inkubatoru ENTER Koprivnica. Za sve zainteresirane koji ne mogu fizički prisustvovati bit će osiguran prijenos okruglog stola s primjerima međunarodnih kulturnih projekata putem online platforme, uz prethodnu prijavu.

Sudjelovanje je moguće isključivo prijavom putem prijavnog obrasca.

U drugom dijelu događanja održat će se panel na temu „Iskustva u provedbi EU projekata kao priprema za nove natječaje iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027.“ na kojem će sudjelovati predstavnice civilnog društva s područja Koprivničko-križevačke županije. Svrha panela je prenijeti primjere dobre prakse i motivirati udruge koje do sada nisu koristile EU sredstva na korištenje istih.

Više o panel raspravi kao i program događanja dostupni su na poveznici: https://www.cerv.hr/vijesti/najave/inkluzija-kao-standard-europskog-drustva-i-kulture/