Europska komisija u sklopu Programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) obavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za promicanje jednakosti i borbu protiv rasizma, ksenofobije i diskriminacije:

    1. Cilj Poziva je podržati sveobuhvatan i međusektorski pristup, financiranje specifičnih aktivnosti usmjerenih na prevenciju i borbu protiv diskriminacije te suzbijanje netolerancije, rasizma i ksenofobije, osobito na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, boje kože, vjere, seksualne orijentacije u rodnog identiteta, uključujući kada se to manifestira u obliku  netolerancije pripadnika romskih manjina, osoba crne boje kože, pripadnika židovske ili muslimanske vjere te pripadnika LGBTIQ zajednice;
    2. Ukupan iznos bespovratnih sredstava namijenjenih za ovaj Poziv iznosi 20.000.000,00 EUR;
    3. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100.000,00 EUR;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 20. lipnja 2023. godine;
    6. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici.