Vijeće Europe pozvalo je predstavnike mladin na sudjelovanje u Svjetskom forumu za demokraciju 2022. godine.

Svjetski forum za demokraciju je jedinstvena platforma za donositelje odluka i aktiviste gdje se raspravlja o rješenjima ključnih izazova za demokracije širom svijeta.

Tema je ovogodišnjeg Svjetskog foruma za demokraciju 2022. – „Demokracija: Nova nada?“. Na forumu će se raspravljati o uspješnim inicijativama i akcijama koje imaju polazište u stvarnom životu. Na temelju rasprave izradit će se opća vodeća načela kako bi se potaknuli i podržali budući politički odgovori i djelovanje na terenu.

Svjetski forum se održava u Strasbourgu 07. – 09. studenog 2022. godine. te se očeuke sidjalovanje pedest do šezdeset mladih.

Rok za prijavu je do 02. kolovoza 2022. godine do 13:00 sati.

Za više informacija o Javnom pozivu te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici https://rm.coe.int/call-for-participants-wfd-2022/1680a70c8c