Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizira seriju Info dana o međunarodnim programima za financiranje tržišno orijentiranih projekata (EUREKA, Eurostars i Europsko inovacijsko vijeće) te o podršci koja je poduzetnicima na raspolaganju putem projekta Enterprise Europe Network (EEN).

Kroz Info dan poduzetnicima se želi dati uvid o mogućnostima financiranja istraživačkih projekata koje će biti dostupne u 2024. godini.

Info dani će se održati prema sljedećem rasporedu:

    1. Rijeka, u srijedu 08.11.2023. godine s početkom u 10:00 sati;
    2. Split, u ponedjeljak, 27.11.2023. godine s početkom u 9:45 sati;
    3. Osijek, u srijedu, 29.11.2023. godine s početkom u 9:45 sati;
    4. Zagreb, u četvrtak, 07. 2.2023. godine s početkom u 9:45 sati.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://hamagbicro.hr/najava-info-dana-o-medunarodnim-programima-za-financiranje-trzisno-orijentiranih-projekata-eureka-eurostars-i-eic-i-een-u-u-rijeci-splitu-osijeku-i-zagrebu/