Gradskom društvu Crvenog križa Ivanec odobren je za financiranje projekt „Infrastrukturno opremanje i adaptacija skladišnog prostora posrednika u lancu doniranja hrane Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Ivanec“, u čijoj pripremi je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila savjetodavnu podršku.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 179.343,78 kuna, što predstavlja 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Cjelokupna vrijednost projekta financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Projektni prijedlog je Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, kao nositelj projekta, dana 07.09.2022. godine prijavilo na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C1.5.R4.I1 – infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane“, referentne oznake: NPOO.C1.5.R4-I1.01) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026.

Projektom će se dodatno opremiti i adaptirati postojeće Skladište donirane hrane. Odnosno, cilj projekta je ojačati infrastrukturne kapacitete Gradskog društva Crvenog križa  Ivanec, kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.