Kratki opis projekta

Uslijed oštećenja potresom 29.12.2020. zgrada – dvorac bolnice u Klenovniku zadobila je lakša oštećenja, ali trenutno predstavlja realnu potencijalnu opasnost za povrede i život korisnika građevine pri pojavi novog potresa iste ili veće jakosti jer bi mogao ozbiljno narušiti mehaničku otpornost i stabilnost objekta. Stoga projekt obuhvaća izvedbu radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa te izvedbu radova na dodatnom ojačanju konstrukcije i prilagodbi suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti.

Cilj projekta

  • Provesti cjelovitu obnovu od potresa glavne bolničke zgrade (dvorac Drašković) oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije te infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja.

Rezultat projekta

  • Osiguravani uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti i pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike kroz sanaciju štete od potresa.

Vodeći partner

  • Opća bolnica Varaždin

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije te Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora.

Ukupna vrijednost projekta: 48.987.185,81 HRK / 6.501.716,88 EUR

Sufinanciranje iz Fonda solidarnosti europske unije: 8.786.106,78 HRK / 1.166.116,77 EUR

Sufinanciranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora: 40.201.079,03 HRK / 5.335.600,11 EUR.

Razdoblje provedbe projekta

20 mjeseci, od 28.12.2020. do 01.08.2024.

Status projekta

U provedbi

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Andrea Bubnjarić

andrea.bubnjaric@rrvz.hr