Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

   1. Cilj Poziva
      • Provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje toplinske energije za grijanje od najmanje 50 % (QH, nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30 % (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada;
   2. Prihvatljive aktivnosti:
       • Izrada projektne dokumentacije;
       • Energetska obnova;
       • Upravljanje projektom i administracija;
       • Promidžba i vidljivost;
   3. Indikativan popis prihvatljivih prijavitelja:
       • Tijela državne vlasti i državne uprave;
       • Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;
       • Javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;
       • Vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti;
       • Udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom;
   4. Raspoloživa financijska sredstva:
       • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 39.816.842,52 EUR,
       • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektnom prijedlogu je 20.000,00 EUR,
       • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektnom prijedlogu je 8.000.000,00 EUR.
   5. Intenzitet potpore (stopa sufinanciranja) prihvatljivih troškova

6. Objava Poziva planirana je do kraja prvog kvartala 2023. godine.

7. Više informacija o najavi Poziva dostupno je na poveznici https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/graditeljstvo-98/financijska-sredstva-za-obnovu/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti-inicijativa-obnova-zgrada/najava-poziva-za-energetsku-obnovu-zgrada-javnog-sektora/15107.