U okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Prioritet 2 (Otporna i održiva regija):

    1. Predmet ovog Poziva je sufinanciranje projekata koji su u skladu sa specifičnim ciljem 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama;
    2. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 250.000,00 EUR;
    3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 2.500.000,00 EUR;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznos 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Poziv je objavljen kao otvoreni javni poziv a prvi rok za podnošenje projektnih prijava je 21. lipnja 2023. godine u 12:00 sati;
    6. Više o uvjetima natječaja te načinu prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na sljedećoj poveznici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/regular-projects/

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 12. svibnja 2023. godine objavljene su prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Prioritet 2 (Otporna i održiva regija).

Izmjene se odnose na:

    1. Prihvatljive troškove, odnosno izdaci se smatraju prihvatljivim tek nakon što se projekt odobri od strane Odbora za praćenje programa (osim troškova pripreme);
    2. Zahtjeve partnerstva, odnosno u projektima mogu sudjelovati sve druge pravne osobe, koje su definirane točkom 7. otvorenog poziva kao „Prihvatljivi korisnici pod uvjetom da  nisu angažirani kao vanjski pružatelji usluga te ako imaju financijske, administrativne i pravne kapacitete za sudjelovanje u programu.

Izmjenama poziva ne mijenja se prvi rok za predaju projektnih prijedloga.

Više informacija o izmjenama poziva dostupno je na poveznici http://www.si-hr.eu/2127/hr/regular-projects/.

 

 

ZATVARANJE POZIVA

Dana 23. listopada 2023. godine objavljena je Obavijest o zatvaranju Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Prioritet 2 (Otporna i održiva regija).

Nvi Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za za Prioritet 2 (Otporna i održiva regija) bit će objavljen u zadnjem kvartalu 2024. godine. 

Obavijest o zatvaranju Poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/2023/10/23/obavijest-2/