Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za razvojno inovacijske projekte u svrhu provedbe Europskog zelenog plana.

  1. Predmet natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj u području proizvodnje čiste energije, prometa, uključujući baterije, čisti vodik i druge niskougljične tehnologije te istraživanje tehnologija, tehničkih i ne tehničkih mjera za smanjenje emisija/povećanje ponora u sektorima (energetika, promet, poljoprivreda, šumarstvo, otpad i industrijski procesi)
  2. Ukupna raspoloživa sredstava iznose 7.500.000,00 HRK odnosno 995.421,06 EUR, a sredstva će se dodjeljivati u iznosu do najviše 1.506.900,00 HRK (200.000,00 EUR), odnosno do 100% opravdanih troškova projekta
  3. Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 28. veljače 2023. godine, a podnošenje ponuda na Natječaj započinje 28. prosinca 2022. godine
  4. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja ponude dostupno je u privitku ove poruke te na sljedećoj poveznici: Javni natječaj za inovacijske projekte (ZO EnU-1/22) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)