Ministarstvo turizma i sporta, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti:

 1.  Cilj Poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti;
    1. Oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista;
    2. Poticanje održivih oblika turizma;
    3. Razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda;
 2. Tematske grupe Poziva:
    1. Grupa 1 – Posjetiteljska infrastruktura;
    2. Grupa 2 – Infrastruktura aktivnog turizma;
    3. Grupa 3 – Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma;
 3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 930.000.000,00 HRK / 124.432.211,82 EUR, od čega za:
    1. Grupu 1: 185.000.000,00 HRK / 24.553.719,55 EUR;
    2. Grupu 2: 280.000.000,00 HRK / 37.162.386,36 EUR;
    3. Grupu 3: 465.000.000,00 HRK / 61.716.105,91 EUR
 4. Minimalni i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu ovise o grupi aktivnosti unutar koje se projekt prijavljuje:
    1. Grupa 1:
       1. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 8.000.000,00 HRK / 1.061.782,47 EUR;
       2. Najviši iznos bespovratni sredstava je 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;
    2. Grupa 2:
       1. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 7.000.000,00 HRK / 929.059,66 EUR;
       2. Najviši iznos bespovratni sredstava je 50.000.000,00 HRK / 6.636.140,42 EUR;
    3. Grupa 3:
       1. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 9.000.000,00 HRK / 1.194.505,28 EUR;
       2. Najviši iznos bespovratni sredstava je 130.000.000,00 HRK / 17.253.965,09 EUR;
 5. Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora, sukladno Programu dodjele državnih potpora;
 6. Projektne prijedloge moguće je prijaviti od 07. studenoga 2022. godine u 12:00 sati do 03. veljače 2023. godine do 12:00 sati;
 7. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećim poveznicama:
    1. Grupa 1: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/32
    2. Grupa 2: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/36
    3. Grupa 3: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/37

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Ministarstvo turizma i sporta dana 2. prosinca 2022. godine objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

Prvom izmjenom Poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

 • Grupa 1:
    • Upute za prijavitelje;
    • Obrazac 2. Izjava prijavitelja;
    • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera;
    • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova;
    • Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Grupa 2:
    • Upute za prijavitelje;
    • Obrazac 2. Izjava prijavitelja;
    • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera;
    • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova;
    • Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Grupa 3:
    • Upute za prijavitelje;
    • Obrazac 2. Izjava prijavitelja;
    • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera;
    • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova;
    • Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Obavijest o Prvoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Ministarstvo turizma i sporta dana 12. siječnja 2023. godine objavilo je 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

Drugom izmjenom Poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

  • Grupa 1:
     • Upute za prijavitelje;
     • Obrazac 3. Izjava partnera;
     • Obrazac 4. Izjava prijavitelja partnera o (ne) povrativosti PDV – a;
     • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
     • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
     • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
     • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave;
     • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora;
  • Grupa 2:
     • Upute za prijavitelje
     • Obrazac 3. Izjava partnera;
     • Obrazac 4. Izjava prijavitelja_partnera o (ne) povrativosti PDV – a;
     • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
     • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
     • Prilog 3.2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
     • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave;
     • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora;
  • Grupa 3:
     • Upute za prijavitelje;
     • Obrazac 3. Izjava partnera;
     • Obrazac 4. Izjava prijavitelja_partnera o (ne) povrativosti PDV – a;
     • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
     • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
     • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
     • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave;
     • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora.

Obavijest o Drugojizmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama:

 

TREĆA IZMJENA POZIVA

Ministarstvo turizma i sporta dana 20. siječnja 2023. godine objavilo je 3. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti i to za Grupu 1, Grupu 2 i Grupu 3.

Drugom izmjenom Poziva došlo je do promjene u sljedećim dokumentima:

  • Grupa 1:
     • Upute za prijavitelje;
     • Obrazac 3. Izjava partnera;
     • Obrazac 9. Izjava prijavitelja/partnera o kapacitetima u ITR1;
     • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
  • Grupa 2:
     • Upute za prijavitelje
     • Obrazac 3. Izjava partnera;
     • Obrazac 9. Izjava prijavitelja/partnera o kapacitetima u ITR1;
     • Prilog 3.2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava;;
  • Grupa 3:
     • Upute za prijavitelje;
     • Obrazac 3. Izjava partnera;
     • Obrazac 9. Izjava prijavitelja/partnera o kapacitetima u ITR1;
     • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Navedena izmjena odnosi se na produljuje podnošenje projektnih prijedloga s 03. veljače 2023. godine u 12:00 sati na 01. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Obavijest o Trećoj izmjeni poziva dostupna je na sljedećim poveznicama: