Europska komisija  u sklopu Programa Erasmus + objavila Poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu:

    1. Opći cilj Programa je cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva;
    2. Poziv je objavljen za sljedeća područja:
       1. Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince;
       2. Ključna aktivnost 2 – Suradnja organizacija i institucija;
       3. Ključna aktivnost 3 – Podrška razvoju politike i suradnji;
       4. Aktivnosti Jean Monnet;
    3. Rokovi za dostavu projektnih prijedloga kao i iznos bespovratnih sredstava ovise o vrsti projekta, aktivnosti i/ili broju sudionika;
    4. Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga dostupno je na poveznici: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide