Hrvatska turistička zajednica objavila dva javna natječaja za dodjelu sredstava turističkim zajednicama

 1. Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2023. godini iz Fonda za udružene turističke zajednice
  • Cilj Javnog natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice za projekte udruženih turističkih zajednica u 2023.;
  • Sredstva će se dodjeljivati za
   • A – Projekte lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne, odnosno, područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica;
   • B – Projekte lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili s jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica;
  • Raspoloživa sredstva:
   • Ukupna sredstva raspoloživa za 2023. godinu iznose 2.858.047,00 EUR (od toga 2.000.633,00 EUR (70%) za projekte – A te 857.414,00 EUR (30%) za projekte – B);
   • Minimalna vrijednost pojedinog projekta iznosi 4.000,00 EUR;
   • Iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova;
  • Rok za podnošenje kandidatura je 20. ožujka 2023. godine do 23.59 sati;
  • Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/sredstva-za-udruzene-turisticke-zajednice
 2. Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent
  • Cilj Javnog natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023.;
  • Sredstva će se dodjeljivati za projekte regionalnih turističkih zajednica čiji je indeks turističke razvijenosti za 2021. manji od 20 sukladno Metodologiji izračuna turističke razvijenosti Instituta za turizam i to:
   • Za projekte istraživanja i strateškog planiranja;
   • Za projekte razvoja turističkog proizvoda;
   • Za projekte komunikacije i oglašavanja;
   • Za projekte destinacijskog menadžmenta;
   • Za projekte koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova;
  • Raspoloživa sredstva:
   • Ukupna sredstva raspoloživa za raspodjelu u 2023. godinu iznose 5.748.146,00 EUR (od toga 2.874.073,00 EUR (50%) za projekte regionalnih turističkih zajednica čiji je indeks turističke razvijenosti za 2021. godinu manji od 20 te 2.874.073,00 EUR (50%) za projekte lokalnih turističkih zajednica čiji je indeks turističke razvijenosti za 2021. godinu manji od 25);
   • Minimalna vrijednost pojedinog projekta može iznositi 30.000,00 EUR;
   • Iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu u jednoj godini može iznositi do 100% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova;
  • Rok za podnošenje kandidatura je 20. ožujka 2023. godine do 23.59 sati;
  • Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/sredstva-za-regionalne-turisticke-zajednice-na-turisticki-nedovoljno-razvijenom-podrucju-i-kontinentu