Ministarstvo kulture i medija donijelo je Odluku o određivanju kriterija i postupka sufinanciranja projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram kultura, koji provodi Europska komisija odnosno Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

Ovom se Odlukom određuju kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture i medija RH sufinancirati projekte pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj koji se provode u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji su prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječaja navedenog potprograma.

Sredstvima Ministarstva kulture i medija sufinancirat će se aktivnosti projekata u kojima sudjeluju hrvatski projektni partneri u statusu vodećeg partnera ili projektnih partnera u projektu u sklopu programa Kreativna Europa – potprogram Kultura i to u jednom od sljedećih programskih natječaja:

    1. Europski projekti suradnje (manji, srednji, veliki),
    2. Optjecaj europskih književnih djela,
    3. Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju,
    4. Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija.

Više o kriterijima i postupcima sufinanciranja projekata u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram kultura dostupno je u tekstu Odluke.