Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Let’s talk about the Erasmus Charter for Higher Education: what about the implementation of the ECHE principles…?” kojemu je cilj ojačati kvalitativnu provedbu Erasmus povelje za visoko obrazovanje (ECHE povelje).

Ciljna skupina su Erasmus+ koordinatori i osoblje visokih učilišta čiji je rad povezan s ECHE poveljom te predstavnici studentskih organizacija, predstavnici visokih učilišta, nacionalnih agencija, stručnjaka i studenata koji će na kroz praktični rad i rasprave razmijeniti dobre prakse. Radni jezik seminara je engleski.

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Nizozemskoj od 31. svibnja do 02. lipnja 2023. godine u organizaciji nizozemske nacionalne Erasmus+ agencije, a prijave su moguće do 31. ožujka 2023. godine putem Salto platforme koja zahtijeva prethodnu registraciju.

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte erasmus@ampeu.hr.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici.