Ministarstvo kulture i medija RH na svojim je stranicama objavilo Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u sklopu Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Na navedeni natječaj pristiglo je 748 programa dok je odobreno 476 ukupne vrijednosti veće od 12 milijuna EUR. Među njima se nalaze dva projekta koje su prijavitelji uspješno pripremili uz savjetodavnu podršku Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije:

        • Prva gimnazija Varaždin – „Obnova i sanacija dijela krova starog dijela školske zgrade Prve gimnazije Varaždin“
        • Varaždinska županija – „Građevinska sanacija zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec“

Ukupna procijenjena vrijednost projekta Prve gimnazije Varaždin iznosi 342.950,63 kuna odnosno 45.517,37 eura, dok odobrena sredstva od strane Ministarstva kulture i medija iznose 100.000,00 kuna odnosno 13.272,28 eura. Cilj projekta je zaštita i očuvanje povijesne, simboličke, konstrukcijske te estetske vrijednosti kulturnog dobra kroz nužnu obnovu i sanaciju dijela krova starog dijela školske zgrade Prve gimnazije Varaždin.

Projektu „Građevinska sanacija zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec „ ukupne vrijednosti 2.772.984,63 kuna odnosno 368.038,31 EUR odobreno je sufinanciranje od 350.000,00 kn odnosno 46.452,98 eura. Cilj ovog projekta je izvođenje radova zaštite i očuvanja unutar zone zaštite nepokretnog kulturnog dobra dvorca Šaulovec.

Odluka o dodijeli financijskih sredstava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara te popis Odobrenih programa zaštite i očuvanja nepokretnih dobara u 2023. godini, dostupni su na slijedećoj poveznici: https://min-kulture.gov.hr/financiranje/financiranje-javnih-potreba-u-kulturi-u-2023-godini/programi-zastite-i-ocuvanja-nepokretnih-kulturnih-dobara-u-2023-godini/23305