Ministarstvo kulture i medija RH je sredinom rujna 2022. objavilo Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu, a Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je i ovom prilikom dala svoj aktivni doprinos kvalitetnoj pripremi čak četiri projekta zaštite i očuvanja registrirane kulturne baštine s područja Varaždinske županije.

Varaždinska županija prijavila je dva projekta na dva različita programa u sklopu Javnog poziva: u okviru Programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara za 2023. godinu projekt Konzervatorsko-restauratorski radovi dijela zbirke namještaja dvorca Šaulovec ukupne vrijednosti 151.000,00 HRK dok je u okviru Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2023.godinu prijavljen projekt Građevinska sanacija zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec ukupne vrijednosti 2.772.984,63 HRK.

Na isti Program svoj je projekt Obnova i sanacija dijela krova starog dijela školske zgrade Prve gimnazije Varaždin prijavila  i Prva gimnazija Varaždin, a ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 342.950,63 HRK.

Općina Petrijanec je zatražila sufinanciranje za projekt Adaptacija nepokretnog kulturnog dobra-zgrada Stare škole ukupne vrijednosti 4.040.490,38 HRK iz Programa gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture za 2023. godinu.

Važno je istaknuti da su svi prijavljeni projekti nadogradnja i vid osiguranja održivosti prethodno financiranih projekata što dokazuje sustavnu brigu i promišljanje svih prijavitelja o stanju i namjeni registriranih pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara koja su predmet aktivnosti zaštite, očuvanja ali i osiguravanja njihove pune funkcionalnosti. S obzirom na važnost i utjecaj planiranih aktivnosti JURA-in tim i ovaj puta očekuje povoljan ishod procesa evaluacije svih projekata.

Tako se primjerice aktivnosti u sklopu navedenih projekata Varaždinske županije i Prve gimnazije Varaždin odnose se na izvođenje građevinskih radova s ciljem zaštite i očuvanja navedenih građevina, ujedno zaštićenih kulturnih dobara. Konzervatorsko-restauratorski radovi dijela zbirke namještaja dvorca Šaulovec uključuju aktivnosti hitnih konzervatorsko-restauratorskih radova na 5 predmeta za koje se procjenjuje da su u najkritičnijem stanju. S ciljem stvaranja mogućnosti za aktivno sudjelovanje lokalne zajednice u kulturnom životu u općini Petrijanec kroz adaptaciju zaštićenog kulturnog dobra, zgrade Stare škole, obnovit će se i staviti u funkciju kulturna infrastruktura što će rezultirati povećanjem mogućnosti sudjelovanja lokalnog stanovništva u kulturnom životu općine kroz povećanje broja kulturnih sadržaja u zajednici.