Ministarstvo kulture i medija i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavili su Poziv za prijavu na natječaj za proglašenje UNESCO-ova kreativnog grada za 2023. godinu:

    1. UNESCO-ova Mreža kreativnih gradova (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) osnovana je 2004. godine kako bi ojačala suradnju s gradovima, i među njima, koji su prepoznali kreativnost kao strateški čimbenik održivog razvoja s gospodarskih, socijalnih, kulturnih i okolišnih aspekata.;
    2. Rok za podnošenje Prijave Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO je najkasnije do 05. lipnja 2023. godine;
    3. Više o samom Natječaju te načinu prijave dostupno je na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/ministarstvo-kulture-i-medija-i-hrvatsko-povjerenstvo-za-unesco-objavljuju-poziv-za-prijavu-na-natjecaj-za-proglasenje-unesco-ova-kreativnog-grada-za-2023-godinu/23687