Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. u Narodnim novinama broj 38/23.

Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. je dostupan na sljedećoj poveznici.

Pravilnikom se utvrđuje provedba intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“, postupci dodjele potpore koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Poljoprivrednicima će za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u navedenom razdoblju biti na raspolaganju ukupno 70,2 milijuna eura. Dok najniža vrijednost potpore po korisniku iznosi 100 eura, najviši iznos godišnje potpore po korisniku iznosi 75.000 eura, uz intenzitet potpore od 70% prihvatljive premije osiguranja.

Na osnovu propisanih uvjeta iz Pravilnika objavit će se Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“. Novost su promjene u provedbi Intervencije 76.01. u odnosu na provedbu Mjere 17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici.