Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je savjetodavnu podršku kod pripreme projektnog prijedloga Izrada Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica.

Prijavitelj, Grad Varaždinske Toplice, prijavila je projektni prijedlog na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi” u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Prostorni plan uređenja Grada Varaždinske Toplice je prostorni plan lokalne razine, koji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN, br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), treba biti usklađen s prostornim planovima više razine. Potrebno usklađenje predmet je ovog projekta, a provest će se kroz izradu i donošenje novog Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 56.250,00 EUR, od čega su 53% bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a preostalih 47% podmiruje prijavitelj.

Predviđeno trajanje projekta je 21 mjesec, a provedba se planira završiti do kraja 2025. godine.