Dana 29. svibnja 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika objavljen je nakon provedenog postupka e-Savjetovanja koje je trajalo do 23. svibnja 2023. godine.

Tekst Pravilnika naći možete na sljedećoj poveznici:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_56_968.html