Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027. otvorio je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga.

 1. Cilj Poziva je rješavanje zajedničkih izazova jadransko-jonske regije kao što su zaštita bioraznolikosti, klimatske promjene, održivi promet, kroz implementaciju inovativnih modela i alata, djelujući kao ključni instrument za identifikaciju zajedničkih rješenja, pridonoseći na taj način učiniti regiju pametnijom i zelenijom te u stanju izdržati buduće gospodarske šokove;
 2. Vrijednost poziva iznosi oko 65 milijuna eura Interreg sredstava uz stopu sufinanciranja od 85%;
 3. Prioritetne osi:
  • Suradnjom za pametniju Jadransko-jonsku regiju – 16.700.000,00 EUR;
  • Suradnjom za zeleniju Jadransko-jonsku regiju – 42.300.00,00 EUR;
  • Suradnjom za povezaniju Jadransko-jonsku regiju – 6.700.000,00 EUR;
 4. Stopa sufinanciranja iznosi maksimalno 85% prihvatljivih troškova;
 5. Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje 6 financijskih partnera iz 6 različitih zemalja programskog područja. Od toga tri partnera moraju biti iz EU dijela programskog područja, a tri iz IPA dijela programskog područja.
 6. Maksimalni iznos financiranja je 1,5 milijuna eura Interreg sredstava, a razdoblje implementacije je najviše 36 mjeseci.
 7. Najveća prihvatljiva vrijednost pojedinačnog projekta iznosi 500.000 EUR;
 8. Rok za prijavu projektnih prijedloga je do 30. lipnja 2023. godine, u 13:00 sati;
 9. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/ipa-adrion-first-call-for-proposals/