Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije odobren je za financiranje projekt „Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste Varaždinske županije“. Ukupna vrijednost projekta je 10.206.705,47 EUR te se isti u potpunosti financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Projektni prijedlog je, uz stručnu podršku Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije prijavljen na Otvoreni javni poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Varaždinske županije – Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Varaždinske županije“ (referentna oznaka: FSEU.MMPI.14).

Kroz projekt će se, uz već prethodno odrađene hitne mjere sanacije tijekom 2021. i 2022. godine, koje su također sastavni dio ovog projekta, dodatno sanirati i kolnički zastori županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije na ukupno 40 dionica.

Javna ustanova će nastaviti pružati stručnu podršku kako bi se osigurala nesmetana provedba projekta te kako bi se osigurao pravovremeni završetak projektnih aktivnosti te postizanje planiranih projektnih ciljeva.